Publications

הדירה” – האתר המוביל לשיפוץ, בניה ועיצוב הבית” – January 2018

מגזין MY VIBES – December 2017

טירת מוידרסלוט: בחזרה לעבר – מגזין מסע אחר – October 2017

July 2017 – החווה החקלאית פתח תקווה

June 2017 – רק עורבים וארמון האמיר פעור – מגזין מסע אחר

April 2017 – ממשית: בעקבות הנבטים – מגזין מסע אחר

March 2017 – ג’סר א-זרקא – מגזין מסע אחר